Saksamaa energiahiid teenindab kliente Võru linnast

Avaldatud
aprill 12, 2021
Sildid

Danpoweri kõnekeskuse 25 töötajat lahendavad iga päev Saksamaa ühe suurema energia- ja kommunaalettevõtte Enercity AG klientide küsimusi.

Kuigi esmapilgul võib olla üllatav, miks ettevõtte klienditeeninduskeskus just Võrru loodi, on sellel loogiline seletus. „Saksamaa ettevõte Danpower GmbH ostis 2012. aastal kohaliku soojatootmisettevõtte Võru Soojus ja Danpoweri grupi omanikul Enercityl oli lisaks Saksamaal töötavatele klienditeenindajatele sel ajal just häid spetsialiste juurde vaja. Mõeldi, et miks mitte avada klienditeeninduskeskus samuti Võrus, sest oli teada, et Eestis on palju saksa keele oskusega inimesi,” rääkis Danpoweri klienditeeninduskeskuse juht Lilian Taro, kes alustas koos tiimijuhtFanny Schneideriga ettevõttes tööd üle seitsme aasta tagasi esimeste klienditeenindajate seas.

Kuigi kohalikud nõuandjad soovitasid keskuse avada Tallinnas või Tartus, jäädi oma plaanile kindlaks. „Ettevõtte eesmärk oli luua töökohti Kagu-Eestisse,” märkis Taro. Ta lisas, et algusaastad olid üsna keerulised, sest Danpoweril puudus kõnekeskuse arendamise kogemus. „Tänu sihikindlatele püüdlustele ja heale meeskonnatööle on viimased aastad aga väga edukad olnud,” meenutas klienditeeninduskeskuse juht. Nüüdseks pakutakse tööd juba 25 inimesele, kelle ülesanne on nõustada 700 000 inimest, kes kasutavad Enercity kommunaalteenuseid (elekter, gaas, küte, vesi) Saksamaal Hannoveri linnas.

Kuidas kutsuda inimesi väikelinna tööle? Võru lähedal elavatele saksa keele oskajatele on see hea võimalus kodukandis tööd leida. Suurt huvi tuntakse ka kodukontoris töötamise võimaluse vastu, mida ettevõte pakub juba mitu aasta ja üle Eesti. Veel väärtustavad töötajad meeldivat töökeskkonda – rahvusvaheline meeskond, hubane kontor, ergonoomilised töökohad – ja võimalust töötada saksa keeles. Danpower pakub veel tööandja tervisekindlustust, sporditoetusi, samuti on kontoris hubane lastetuba ja kaugemalt tulijatele mõeldud majutustoad. Samuti meelitab konkurentsivõimeline palk. „Olgugi et asume Võrus, konkureerime siin isegi Eesti keskmisest kõrgemate sissetulekutega, sest koos tulemustasuga võib kuine töötasu ületada 2000 eurot,” tõdes Taro.

Kõrged nõudmised keeleoskusele


Ent probleemiks on tõsiasi, et saksa keele oskus on jäänud hariduse omandamisel noorte seas tagaplaanile. „Kindlasti võiks saksa keele oskajaid olla rohkem,” märkis tiimijuht Fanny Schneider. Ta lisas, et koolis ei õpita enam lihtsalt nii palju saksa keelt kui vanasti. „Muud keeled on ikka domineerivamad.” Saksa keele propageerimiseks pakub Danpower omalt poolt töötajate lastele saksa keele kursusi ja toetab koolilaste saksa keele laagreid.

Samal ajal töötavad klienditeeninduskeskuses ka inimesed, kes on elanud pikalt Saksamaal või mujal välismaal. „Eestlased, kes on peale võõrsil elamist otsustanud tagasi tulla, uurivad aegsasti, mis võimalused neil siin töötamiseks on. Nii mõnigi on just tänu sobivale töökohale Eestisse kiiremini naasnud, lisaks tuntakse heameelt selle üle, et side keele ja kultuuriga säilib ka Eestisse ümber kolides,” märkis Taro.

On ka välismaalasi, kes on otsustanud kolida Eestisse põneva kultuuri, lummava looduse või perekondlike põhjuste pärast. Tööle kandideerimisel on nõutav väga heal tasemel saksa keele oskus – C1 tase. Kõrged nõudmised tulenevad Enercity soovist pakkuda oma klientidele ainult väga hea kvaliteediga teenust, seda muu hulgas keeleliselt.

Kui kriisi ajal avati uus värbamisvoor, kandideeriti neile näiteks nii TransferWise’ist kui ka Tallinkist.

Kas klienditeeninduskeskus kunagi ka mõnda teise Eesti linna laieneb, Taro praegu veel ei prognoosi. „Põhikontor jääb kindlasti Võrru, kodukontoreid pakume juba praegu üle Eesti. Küll aga ei välista me laienemist Eesti-sisese kliendibaasi osas – oleme avatud ka uutele koostööpakkumistele.” Kevadine koroonakriis tõi ka neile lisatööd. „Inimesed olid kodused ja tegelesid rohkem kommunaalteemadega, mis suurendas ka meie töömahtu.” Taro tõi esile, et kui kriisi ajal avati uus värbamisvoor, kandideeriti neile näiteks nii TransferWise’ist kui ka Tallinkist. „See näitas, et oleme pakutud tingimuste puhul stabiilse tööandja positsioonil ja konkurentsivõimelised. Lisaks palgale on meile sarnastelt ametikohtadelt tulnud inimesed kiitnud siinseid tingimusi, pakutavaid lisaväärtusi ja tööõhkkonda.”

Peab olema valmis õppima


Kuigi töö ei ole lihtne, on ka palju toredaid hetki. „Meeldivad üllatused on need, kui kliendiga suheldes ilmneb, et klient on käinud Tallinnas või isegi Võrus või näinud mõnda Eestit kajastanud saadet. Selline positiivne tagasiside on omamoodi motivatsiooniks,” tõi Taro esile. Ent mis on klienditeeninduskeskuses töötamise puhul raske? „Suur info maht,” laususid Taro ja Schneider justkui ühest suust. Töötajad peavad haldama samal ajal nii süsteemitoiminguid, oskama vastata küsimustele gaasi, vee, elektri ja kütte kohta ning pakkuma seejuures väga head klienditeenindust. Ja loomulikult saksa keele oskus – nii kõnes kui ka kirjas. Alustavad töötajad saavad küll baaskoolituse ja põhjaliku ettevalmistuse, kuid kõikide teemade täielikuks valdamiseks ja oskuste perfektseks omandamiseks võib minna kuid. „Veel peab olema oskuslik arvutikasutaja ning nautima inimestega suhtlemist ja nende aitamist,” lisas Schneider. Taro tõdes, et kuigi nende juurde võib tulla ka varasema töökogemuseta, peab olema väga hea ja kiire õppimisvõime ning soov teha oma tööd hästi.

Toetatakse ka kohalikku elu

Lilian Taro sõnul iseloomustab Danpowerit kohalike ettevõtete seas kiire areng ja edumeelsus. Peale põhitegevuse ehk kaugküttesüsteemi arendamise toetab Danpower kohalikku sporti ja kultuuriüritusi ning osaleb heategevuses. Küsimuse peale, mis on Võrus muutunud, vastas Taro: „Olles siin terve elu elanud, võin öelda, et linna areng on märgatav ja seda eriti viimastel aastatel.” Kui inimesed sageli kõhklevad, kas valida kodukontor Tallinnas, Tartus või mõnes kolmandas linnas, soovitab Taro neil esmalt Võrus ringi vaadata. „Siin on väga hea elada. Kujutan ette, et eriti perega Võrru või lähiümbrusse kolinud inimesed naudivad siin paremaid võimalusi laste kasvatamiseks kui pealinnas.” Töötajaid, kes on valinud uueks töö- ja kodukohaks Lõuna-Eesti, püüab Danpower igati toetada, pakkudes vajaduse korral sisseelamise ajaks ka majutust.

Vaata töökuulutusi